อะพอลโล 11 ปฏิบัติการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์

การส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เกิดขึ้นในช่วงยุคสงครามเย็นเป็นการแข่งขันด้านอวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตปัจจุบันคือประเทศรัสเซีย ในช่วงเริ่มต้นของการแข่งขันด้านอวกาศฝั่งอเมริกาตกเป็นฝ่ายตามหลังสหภาพโซเวียตมาโดยตลอดและชาวอเมริกาจะยอมให้สหภาพโซเวียตส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ได้ก่อน

Read more