SpaceX ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม Koreasat-5A

SpaceX ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม Koreasat 5A ดาวเทียมสื่อสารของประเทศเกาหลีใต้ขึ้นสู่วงโคจรของโลกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ดาวเทียมดวงนี้ถูกส่งขึ้นไปทำหน้าที่แทนดาวเทียม Koresat 5 ที่ใช้งานมาประมาณ 10 ปี การปล่อยจรวดในครั้งนี้มีขึ้นบริเวณศูนย์อวกาศเคนเนดี แหลมคะแนเวอรัล ฐานปล่อยจรวดหมายเลข 39A จรวด Falcon 9 ใช้เวลาประมาณ 36 นาทีส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเดินทางกลับมาลงจอดบนเรือไร้คนขับ ( Drone Ship ) ชื่อ “Of Course I Still Love You’ ที่ลอยลำอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก ในระหว่างที่จรวด Falcon 9 ลงจอดนั้นเกิดไฟไหม้เล็กน้อยบริเวณขาตั้งของจรวดแต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก

ดาวเทียม Koreasat 5A ถูกสร้างโดยบริษัท Thales Alenia Space ประเทศฝรั่งเศส ดาวเทียมดวงนี้จะทำหน้าที่ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์รวมถึงทีวีผ่านดาวเทียม KU-Band มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลางมหาสมุทรอินเดียและบางส่วนของหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิก ดาวเทียม Koreasat 5A มีตำแหน่งอยู่บริเวณเส้นลองติจูด 113 องศาตะวันออกใช้ความเร็วในการโคจรเท่ากับการหมุนของโลกหรือเรียกว่าดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า ( Geostationary Earth Orbit , GEO ) วงโคจรที่มีระยะทางห่างจากพื้นโลก 35,786 กิโลเมตรเหนือเส้นศูนย์สูตรของโลกโคจรทวนเข็มนาฬิกาเหมือนทิศทางการหมุนของโลก ดาวเทียมดวงนี้ใช้แผงโซลาเซลล์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ประมาณ 6.5 กิโลวัตต์มีอายุการใช้งานได้ประมาณ 15 ปี

คลิปภารกิจส่งดาวเทียม Koreasat-5A

สถิติที่น่าสนใจจากภารกิจส่งดาวเทียม Koreasat 5A

  • ภารกิจครั้งที่ 44 ของจรวด Falcon 9 นับจากปี 2010
  • ภารกิจครั้งที่ 16 ของจรวด Falcon 9 ในปี 2017
  • ดาวเทียม Koreasat 5A ดาวเทียมดวงที่ 33 ของบริษัท Thales ที่ส่งขึ้นสู่อวกาศโดย SpaceX
  • บริษัท KTsat ใช้บริการของ SpaceX เป็นครั้งแรก
  • การปล่อยจรวดครั้งที่ 106 บนฐานปล่อยจรวดหมายเลข 39A นับจากปี 1967
  • การปล่อยจรวด Falcon 9 ครั้งที่ 38 จากศูนย์อวกาศเคนเนดี แหลมคะแนเวอรัล

ที่มาของข้อมูล
techcrunch.com, ktsat.net, thalesgroup.com, spaceflightnow.com , spacex.com, spaceth.co

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *