กระสวยอวกาศ Enterprise กระสวยอวกาศที่ไม่เคยถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ

กระสวยอวกาศ Enterprise กระสวยอวกาศที่ไม่เคยถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเป็นได้เพียงกระสวยอวกาศสำหรับทดสอบการร่อนลองจอดและระบบการเชื่อมต่อรับน้ำหนักบนฐานปล่อยกระสวยอวกาศ อย่างไรก็ตามกระสวยอวกาศลำนี้ถือเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนากระสวยอวกาศของนาซ่าทุกลำ เช่น กระสวยอวกาศ Columbia กระสวยอวกาศ Challenger กระสวยอวกาศ Discovery กระสวยอวกาศ Atlantis และกระสวยอวกาศ Endeavour

กระสวยอวกาศ Enterprise ทดสอบขึ้นบินครั้งแรก Approach and Landing Tests (ALT) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1977 โดยใช้เครื่องบินพิเศษที่ดัดแปลงจากเครื่องบินโดยสาร Boeing 747 ชื่อเครื่องบิน NASA 905 บินขึ้นจากศูนย์วิจัย Dryden Flight Research Center การทดสอบเที่ยวบินแรกนี้เป็นการปล่อยตัวกระสวยอวกาศจากเครื่องบินเพื่อทำการทดสอบการร่อนลงจอด โดยภายในกระสวยอวกาศไม่มีนักบินควบคุม

นักบินทดสอบกระสวยอวกาศ Enterprise แบ่งออกเป็น 2 ชุดด้วยกัน นักบินชุดแรกประกอบด้วย Fred Haise และ Gordon Fullerton นักบินชุดที่สองประกอบด้วย Richard H. Truly และ Joe Engle การทดสอบทั้งหมดเป็นการทดสอบบินในชั้นบรรยากาศโลก

ในตอนแรกนั้นนาซาต้องการนำกระสวยอวกาศ Enterprise มาปรับปรุงการเพื่อส่งขึ้นสู่อวกาศแต่เมื่อคำนวนต้นทุนการปรับปรุงที่มีค่าใช้จ่ายสูงนาซาจึงยกเลิกแผนการปรับปรุงกระสวยอากาศ Enterprise และพัฒนากระสวยอวกาศ Challenger ขึ้นมาแทน ปัจจุบันกระสวยอากาศ Enterprise ถูกเก็บรักษาไว้บนพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำชื่อ Intrepid Sea, Air & Space Museum ที่อ่าวนิวยอร์ก เปิดให้ผู้สนใจด้านอวกาศได้เข้าเยี่ยมชม

ที่มาของข้อมูล
airandspace.si.edu

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *