ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย 2013 หนึ่งในงานจัดแสดงทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ชั้นนำของเอเชีย

งานซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย 2013 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นหนึ่งในงานจัดแสดงทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชีย ขอเชิญสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของ “นวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์แห่งภูมิภาค” นิทรรศการทางเทคโนโลยีชั้นนำ การสาธิตชั้นนำทันสมัย เวทีต่อยอดเครือข่ายและการจับคู่ทางธุรกิจร่วมด้วยเสวนาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมการประชุมสัมมนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกธุรกิจและการบริการอันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันในยุคดิจิตอล ให้กับนานาประเทศในเอเชียและโอเชียเนียได้ อย่างเต็มภาคภูมิ

สรรค์สร้างด้วยพลังขับเคลื่อนจากเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมอันไร้ขอบเขต ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย 2013 มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงและบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรม ธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจจากผู้นำในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่นๆอีกมาก เพื่อก่อสร้างโลกอันสมบูรณ์แบบแห่งวันพรุ่งนี้ จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

นอกจากนิทรรศการและการเสวนาทางเทคโนโลยี การจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสามารถพบปะโดยตรงกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติกว่า 200 ราย นอกจากนี้ผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมสัมผัสถึงความตื่นตัวในการพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์และบริการของผู้ประกอบการต่างๆที่มาร่วมจัดแสดงอีกด้วย

softwareexpoasia

กิจกรรมพิเศษ

Software Expo Asia Conference – ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกและเทรนด์ดิจิตอลล่าสุด จากผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับโลก ร่วมด้วยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ASOCIO ICT Summit 2003 – การประชุมระดับนานาชาติ โดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แห่งเอเชีย และโอเชียนเนีย (Asian-Oceanian Computing Industry Organization: ASOCIO) ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับนวัตกรรม” การประชุมในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมสำคัญของการจัดงานในปี 2013 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 500 ท่าน จาก 20 กลุ่ม เศรษฐกิจ มาร่วมบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อสรรค์สร้างความสำเร็จแห่งอนาคต

Business Match Making – การบริการจับคู่ทางธุรกิจ ที่จะเป็นช่องทางในการเพิ่มโอกาสการนำเสนอศักยภาพของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ให้กับกลุ่มผู้ซื้อ นักลงทุน รวมถึงคู่ค้าโดยตรง ถือเป็นเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรก ที่จะมีจำนวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ซื้อมากที่สุดในเอเชีย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ รายละเอียดเพิ่มติม

Thailand’s Product Champions – นิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พบกับนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยและแนวคิดใหม่ๆที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Student Challenge – นิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่พร้อมให้ผู้ชมได้ตื่นตาไปกับความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีดิจิตอลจากผู้ขับเคลื่อนวงการซอฟต์แวร์ในอนาคต

ที่มาของข้อมูล
Softwareexpoasia.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation