สถานีอวกาศสกายแล็บ (Skylab) สถานีอวกาศแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา

0

สถานีอวกาศสกายแล็บถูกส่งขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกในวันที่ 11 พฤษภาคม 1973 จากฐานปล่อยจรวด LC-39A ศูนย์อวกาศเคนเนดีโดยใช้จรวด Saturn INT-21 สถานีอวกาศแห่งนี้มีขนาดประมาณ 25×17 เมตร น้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ 77 ตัน ใช้เวลาโคจรรอบโลกครั้งล่ะ 93 นาที โคจรเหนือพื้นโลกประมาณ 434 กิโลเมตร ตามกำหนดการเดิมนาซ่ามีแผนการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปประจำการบนสถานีอวกาศสกายแล๊บและภารกิจส่งยานไร้นักบินอวกาศควบคุมรวมทั้งหมด 5 ภารกิจด้วยกันแต่เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทำให้เพิ่มภารกิจพิเศษเพื่ออพยพฉุกเฉิน 1 ครั้ง

ภารกิจของสถานีอวกาศสกายแล็บ (Skylab)

ภารกิจ Skylab 1 ไม่มีนักบินประจำการ ภารกิจ Skylab 2 นักบินอวกาศประจำการ 28 วัน ภารกิจ Skylab 3 นักบินอวกาศประจำการ 60 วัน ภารกิจ Skylab 4 นักบินอวกาศประจำการ 84 วัน ภารกิจ Skylab 5 ภารกิจนี้ถูกยกเลิก ภารกิจ Skylab Rescue ภารกิจนี้ถูกยกเลิก

อุบัติเหตุบนสถานีอวกาศสกายแล็บ (Skylab)

ระหว่างภารกิจต่าง ๆ สถานีอวกาศแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์สำคัญ เช่น การศึกษาดวงอาทิตย์ การทดสอบสภาพร่างกายของมนุษย์เมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศเป็นเวลานาน แต่ในภารกิจ Skylab 2 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักบินอวกาศจะเข้าประการบนสถานีอวกาศได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้แผงรับผลังงานแสงอาทิตย์และระบบควบคุมความร้อนของสถานีอวกาศมีปัญหาส่งผลให้นักบินอวกาศแทบจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในสถานีอวกาศสกายแล๊บได้ นาซ่าถึงกับกำหนดให้มีภารกิจอพยพนักบินฉุกเฉินชื่อภารกิจ Skylab Rescue โดยการส่งยานอวกาศ Apollo CSM-199 พร้อมนักบินกู้ภัยอวกาศ 2 คนขึ้นไปรับนักบินอวกาศที่ประจำการอยู่บนสถานีอวกาศสกายแล๊บยานอวกาศลำนี้ถูกปรับแต่งให้สามารถบรรทุกนักบินอวกาศได้ถึง 5 คน

อย่างไรก็ตามทีมวิศวะกรบนโลกและนักบินอวกาศในภารกิจ Skylab 2 ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์เอาไว้ได้แต่ต้องปรับภารกิจประจำการบนสถานีอวกาศจากเดิน 8 เดือนเหลือแค่ 3 เดือน เมื่อนักบินอวกาศในภารกิจ Skylab 2 เดินทางกลับโลกนาซ่าส่งนักบินอวกาศขึ้นไปอีก 2 ครั้งคือในภารกิจ Skylab 3 และ Skylab 4 รวมระยะเวลาที่สถานีอวกาศสกายแล็บโคจรอยู่บนอวกาศนานประมาณ 7 ปี และในวันที่ 11 กรกฏาคม 1979 สถานีอวกาศสกายแล็บ (Skylab) ก็ได้ปลดประจำการและโคจรตกลงบนพื้นโลกบริเวณเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เศษชิ้นส่วนของสถานีอวกาศเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไม่หมดตกลงมาทับวัวโชคร้ายตัวหนึ่งเสียชีวิต สถานีอวกาศสกายแล็บ (Skylab) ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการอยู่อาศัยบนอวกาศเป็นระยะเวลานานรวมถึงการทดลองด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ

ที่มาของข้อมูล

nasa.gov, abyss.uoregon.edu, davidreneke.com, en.wikipedia.org

Share.

About Author

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave A Reply