จีนเปิดตัวโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รูปหมีแพนด้า

จีนเปิดตัวโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รูปหมีแพนด้า โรงงานแห่งนี้มีชื่อว่า แพนด้ากรีนเอ็นเนอร์ยีกรุ๊ป จำกัด ฉีกทุกกฏของการจัดวางแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์โดยการนำแผงมาเรียงกันเป็นรูปหมีแพนด้า สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 100 เมกะวัตต์ใช้เวลาก่อสร้างนาน 5 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตงานไฟฟ้าของบริษัทและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนของประเทศหันมาสนใจพลังงานสะอาดและส่งให้จีนกลายเป็นผู้นำในด้านพลังงานสีเขียวในอนาคต

โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่มณฑลซานซีอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกรุงปักกิ่ง หากโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ถูกสร้างเสร็จตามแผนทั้งหมดตลอดระยะเวลา 25 ปีโรงงานจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 3.2 พันล้านกิโลวัตต์ต่อปีช่วยลดปริมาณการใช้งานถ่านหินไปได้มากกว่า 1 ล้านตัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.74 ล้านตันสำหรับแผนการในอนาคตบริษัทจะขยายโรงงานไปตามเมืองต่าง ๆ ของประเทศเพิ่มมากขึ้น

ที่มาของข้อมูล
curbed.com, pandagreen.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *