สำรวจเทคโนโลยีหุ่นยนต์ล่าสุดจากทั่วโลก (ชมคลิป)

หุ่นยนต์ หรือ โรบอต (robot) เป็นเครื่องจักรกลที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยมีโปรแกรมไว้ให้สามารถทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ หุ่นยนต์เพื่อการสำรวจและวิจัย อุตหกรรม การทหาร รักษาความปลอดภัย ความบันเทิงและหุ่นยนต์ที่ช่วยงานบ้านทั่วไป

คำว่า Robot มาจากคำว่า Robota ในภาษาเช็กแปลว่า การทำงานเสมือนทาส มีปรากฏครั้งแรกในละครเวทีเรื่อง “Rassum’s Universal Robots” ปี ค.ศ. 1920 ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ คาเรว ชาเปก (Karel Čapek) อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกถูกสร้างขึ้นที่ประเทศไหน ในปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้รับการพัฒนาไปมากพอสมควร จนทำให้เราจิตนาการถึงหุ่นยนต์ในอนาคตได้ไม่ยาก

คลิปแรกเป็นสรุปเทคโนโลยีหุ่นยนต์จากทั่วโลก 6 ตัวด้วยกัน

1. The next generation of NAO Robot
2. Honda Asimo (latest version)
3. Paul the drawing robot
4. Boston Dynamics robots: Wild Cat robot, Petman robot
5. Nasa’s curiosity mars rover robot
6. Bionic Kangaroo

ที่มาของข้อมูล
oknexus, th.wikipedia.org , facebook.com/ASIMO

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *