ค้นหาโรงแรมที่พักบน agoda.com ได้อย่างง่ายดายด้วย Google Chrome Extension

agoda เปิดตัว Google Chrome Extensions สำหรับค้นหาโรงแรมที่พักบน Google Chrome ซึ่งเป็นเว็บบราวเซอร์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุด การเปิดบริการบน Google Chrome ในครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานและตอบย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการค้นหาโรงแรมที่พักแนวหน้าของโลก ซึ่งในขณะนี้ agoda มีโรงแรมที่เข้าร่วมกับเว็บไซต์แล้วกว่า 40000 แห่งทั่วโลก

วิธีการติดตั้ง Agoda Chrome Extensions

1. เปิด Google Chrome ( สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Google Chrome คลิกโหลดที่นี่ )
2. เข้าไปยัง Google Chrome Webstore เพื่อติดตั้ง Extensions ( คลิกที่นี่ )
3. ทำการติดตั้ง Extension และเปิดใช้งานตามภาพด้านล่างนี้

ข้อมูลเบื้องต้นของเว็บไซต์ agoda.com

agoda.com เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจองโรงแรมที่พักเปิดบริการมาแล้วกว่า 10 ปีและมีการเติบโตของผู้ใช้งานรวดเร็วที่สุดในเอเชีย มีผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวันโดยมีโรงแรมที่เข้าร่วมกับเว็บไซต์แล้วกว่า 40000 โรงแรมที่พัก นอกจากนี้ทางเว็บไซต์ agoda.com เองก็เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ priceline.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ของโลก มีโรงแรมที่เข้าร่วมกับเว็บไซต์กว่า 200,000 แห่ง

ที่มาของข้อมูล
Chrome.google.com/Webstore, agoda.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation