กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลถ่ายภาพล่าสุดของดาวพฤหัส

กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope) เปิดเผยภาพล่าสุดของดาวพฤหัส ภาพถ่ายดังกล่าวถ่ายในวันที่ 27 มิถุนายน 2019 โดยภาพถ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Outer Planetes Atmospheres Legacy หรือ OPAL โดยใช้กล้อง Wide Field Camera 3 บนกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล

ดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีเส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตรประมาณ 142,984 กิโลเมตรหรือมีขนาดใหญ่กว่าโลก 11 เท่า องค์ประกอบของดาวเป็นไฮโดรเจน ฮีเลียม มีเทน เเอมโมเนีย พื้นผิวของดาวมีลักษณะเป็นชั้นเมฆ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงด้วยความเร็วประมาณ 644 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เอกลักษณ์สำคัญของดาวพฤหัส คือ จุดแดงใหญ่ (The Great Red Spot) เกิดจากพายุหมุนขนาดใหญ่บนผิวดาวมีลักษระเป็นวงรีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 14,000 – 40,000 กิโลเมตรขนาดใหญ่กว่าโลกเล็กน้อย ลักษณะการหมุนของพายุไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา โจวันนี โดเมนีโก กัสซีนี นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีได้บันทึกการค้นพบจุดแดงใหญ่ไว้ในปี 1665 ทำให้คาดการณ์ว่าจุดแดงใหญ่นี้มีอายุอย่างน้อย 350 ปี นักดาราศาสตร์ค้นพบว่าจุดแดงใหญ่มีขนาดเล็กลงเล็กน้อยนับจากปี 1800

นักดาราศาสตร์ให้คำนิยมดาวพฤหัสว่าเป็นดาวผู้พิทักษ์ เนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวที่มีแรงดึงดูดมากทำให้อุกกาบาตพุ่งชนดาวพฤหัสบ่อยครั้ง ส่งผลให้ดาวเคราะห์ชั้นใน เช่น โลกมีช่วงเวลาปลอดภัยจากอุกกาบาตมากพอที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการณ์ของสิ่งมีชีวิต

กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในปี 1990 ชื่อของกล้องถูกตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับเอ็ดวิน ฮับเบิล (Edwin Hubble) นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน ปัจจุบันกล้องตัวนี้ทำหน้าที่เป็นดวงตาของมนุษยชาติยาวนานเกือบ 30 ปี ตัวกล้องสามารถสังเกตการณ์ถ่ายภาพด้วยคลื่นที่ตามนุษย์มองเห็น (Visible light) ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (Near infrared)และช่วงคลื่นอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) และเปิดเผยภายถ่ายด้านอวกาศที่สำคัญหลายภาพในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศ

ภาพถ่ายล่าสุดของดาวพฤหัส

ที่มาของข้อมูล
Hubble’s New Portrait of Jupiter

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *