NASA เปิดเผยภาพถ่ายดาวพลูโตชุดใหม่ล่าสุดมองเห็นพื้นผิวดาวในระยะใกล้

NASA องค์การบริหารการบินและอวกาศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยภาพถ่ายดาวพลูโตชุดใหม่ล่าสุดมองเห็นพื้นผิวดาวในระยะใกล้ โดยภาพถ่ายชุดนี้มาจากยานสำรวจนิว ฮอไรซันส์ที่เดินทางผ่านดาวพลูโตไปเมื่อไม่นานมานี้ ภาพชุดนี้ถูกถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ยานสำรวจนิว ฮอไรซันส์เคลื่อนที่เข้าใกล้ดาวพลูโตมากที่สุด ทำให้ภาพชุดนี้มีความคมชัดสูงจนสามารถมองเห็นหุบเขาน้ำแข็งบนพื้นผิวดาวพลูโต

ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กอยู่ในลำดับที่ 9 ของระบบสุริยะจักรวาลถัดจากดาวเนปจูน มีขนาดประมาณ 1 ใน 6 ของดางจันทร์บริวารของโลกหรือมีขนาดใหญ่กว่าเกาะอังกฤษเล็กน้อย เนื่องจากดาวพลูโตอยู่ห่างไกลจากโลกมากทำให้ยานนิว ฮอไรซันส์ใช้เวลาเดินทางนานถึง 9 ปีจึงได้ภาพชุดนี้มา พื้นผิวของดาวพลูโตนั้นประกอบด้วยไนโตรเจนเเข็ง 98 % และมีส่วนประกอบของน้ำเเข็งมีเทน ดาวพลูโตอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากทำให้พื้นผิวดาวส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งไนโตรเจน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากความร้อนของดวงอาทิตย์น้อยมาก ๆ นั่นเอง

ภาพถ่ายดาวพลูโตชุดใหม่

nh-1overview_reduced-annotated-9-17-15

nh-apluto-mountains-plains-9-17-15_0

nh-apluto-wide-9-17-15-final_0

ภาพเคลื่อนไหว Animation จำลองการโครจรผ่านดาวพลูโต

ที่มาของข้อมูล
nasa.gov

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *