ยานสำรวจ InSight ภารกิจสำรวจธรณีวิทยาดาวอังคาร

ยานสำรวจ InSight ภารกิจสำรวจธรณีวิทยาดาวอังคารโดย NASA และ JPL ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 โดยใช้จรวด Atlas V Rocket จากฐานปล่อยจรวดฐานทัพอากาศ Vandenberg รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นการปล่อยยานสำรวจดาวอังคารจากบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐครั้งแรกในรอบหลายปีนับจากการปล่อยยาน Curiosity เมื่อปี 2011

ภารกิจยานสำรวจ InSight

ยานสำรวจ InSight จะใช้เวลาเดินทางในอวกาศประมาณ 7 เดือนก่อนเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารและทำการลงจอดบนผิวดาวอังคารในวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารและทำภารกิจสำรวจทางด้านธรณีวิทยาวิวัฒนาการของดาวอังคาร ชั้นหินดาวอังคารโดยใช้เครื่องมือพิเศษ Heat Flow and Physical Properties Package (HP3) สามารถเจาะลงไปบนพื้นผิวดาวอังคารได้ 4.9 เมตรเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิบนชั้นผิวดาวอังคาร แกนกลางของดาวอังคารโดยใช้เครื่องมือพิเศษ Rotation and Interior Structure Experiment (RISE) ตรวจจับการหมุนของดาวอังคาร

ปรากฏการแผ่นดินไหวหรือการเคลื่อนที่ของพื้นผิวดาวอังคารโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) ที่จะถูกวางลงบนพื้นผิวดาวอังคารคล้ายหูฟังตรวจจับการสั่นสะเทือนบนผิวดาวอังคาร พร้อมกับติดตั้งกล้อง Instrument Context Camera (ICC) เพื่อถ่ายภาพการทำภารกิจและพื้นผิวดาวอังคารโดยรอบ ตามแผ่นการที่วางไว้ยานสำรวจ InSight จะลงจอดบริเวณ Elysium Planitia บริเวณนี้เคยถูกยาน Mars Reconnaissance Orbiter ถ่ายภาพน้ำแข็งปกคลุมด้วยฝุ่นและคาดว่าบริเวณนี้เคยมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ข้อมูลทั่วไปยานสำรวจ InSight

ยานสำรวจ InSight มีชื่อดิมว่า GEMS (Geophysical Monitoring Station) ถูกออกแบบให้เป็นยานสำรวจ Lander ไม่มีล้อใช้การลงจอดโดยมีขาตั้งรองรับน้ำหนักตัวยานบนผิวดาวอังคาร ยานสำรวจลำนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin เริ่มต้นพัฒนาในปี ค.ศ. 2014 เริ่มทดสอบบนโลกครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 โดยใช้การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากยานฝาแฝด Phoenix Mars Lander ที่ถูกส่งไปดาวอังคารเมือปี ค.ศ. 2008

ตัวยานสำรวจ InSight ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ลิเธี่ยม-ไอออน เมื่อลงจอดบนดาวอังคารตัวยานมีน้ำหนักประมาณ 360 กิโลกรัม ขนาดความกว้างประมาณ 6.1 เมตร แขนหุ่นยนต์ Instrument Deployment Arm (IDA) ที่ติดไปกับตัวยานมีความยาวประมาณ 2.4 เมตร ตัวยานสำรวจ InSight ถูกออกแบบให้ปฏิบัติภารกิจได้ 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจทำให้ยานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ยานนานกว่า 2 ปี

บทวิเคราะห์จาก Nextwider

ยาน InSight ภารกิจสำรวจทางด้านธรณีวิทยาบนดาวอังคารครั้งสำคัญมากทีี่สุดหลังจากยาน Curiousity ลงจอดบนดาวอังคารใน ค.ศ. 2012 ผู้ที่สนใจด้านอวกาศไม่ควรพลาดที่จะติดตามภารกิจยาน InSight ในครั้งนี้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ

การส่งยานไปสำรวจดาวอังคารของนาซาไม่เคยมียานลำไหนเจาะผิวดาวอังคารได้ลึก 5 เมตรแบบยาน InSight จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ว่าใต้ผิวดาวอังคารมีองค์ประกอบทางธรณีวิทยาอย่างไรบ้าง การค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ บนดาวอังคาร นอกจากจะช่วยให้สามารถอธิบายการกำเนิดของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะข้อมูลที่ได้อาจถูกใช้ในอนาคตเพื่อการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารของมนุษยชาติ มนุษย์จะไม่สามารถไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้ถ้าหากไม่เข้าใจดาวอังคารอย่างถ่องแท้

ที่มาของข้อมูล
space.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *