Browsing: InSight

Space News
0

ยานสำรวจ InSight บันทึกเสียงลมบนดาวอังคารได้เป็นครั้งแรก

หลังจากยานสำรวจ InSight ลงจอดบนผิวดาวอังคารในวันที่ 26 พฤศจิกายนปี 2018 เพื่อทำภารกิจสำรวจดาวอังคารล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมายาน InSight ได้ส่งข้อมูลเสียงกระแสลมบนดาวอังคารกลับมายังโลกนับว่าเป็นเสียงแรกจากดาวอังคารที่มนุษย์ได้ยินเพราะยานสำรวจที่ลงจอดบนดาวอังคารก่อนหน้าไม่เคยได้รับการติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเสียงแบบยานสำรวจ InSight การบันทึกเสียงบนดาวอังคารในครั้งเกิดขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Seismic Experiment for…

Space News
0

ยานสำรวจ InSight ภารกิจสำรวจธรณีวิทยาดาวอังคาร

ยานสำรวจ InSight ภารกิจสำรวจธรณีวิทยาดาวอังคารโดย NASA และ JPL ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2018 โดยใช้จรวด Atlas V Rocket จากฐานปล่อยจรวดฐานทัพอากาศ…