จรวด MOMO-3 ของญี่ปุ่นถูกส่งขึ้นสู่อวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรก

บริษัท Interstellar Technology บริษัทเอกชนด้านอวกาศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการส่งจรวด MOMO-3 ขึ้นสู่อวกาศได้เป็นครั้งแรก ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้บริษัท Interstellar Technology กลายเป็นบริษัทเอกชนด้านอวกาศบริษัทแรกของญี่ปุ่นที่สามารถส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศพร้อมนำญี่ปุ่นเข้าสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยบริษัทเอกชนเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา จีน และทวีปยุโรป

วันที่ 4 พฤษภาคม 2019 จรวด MOMO-3 ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดบนเกาะฮกไกโดทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น จรวด MOMO-3 เป็นจรวดประเภท Sounding Rocket สามารถขนส่งดาวเทียมขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัมขึ้นสู่อวกาศที่ระดับความสูง 110 กิโลเมตร จรวดใช้เชื้อเพลิงเหลวพลังงานจาก Helium Cylinders , Ethanal Fuel และ Liquid Oxygen พัฒนาโดยบริษัท Interstellar Technology มีความยาวประมาณ 10 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร

บริษัท Interstellar Technology ก่อตั้งในปี 2017 บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่อวกาศได้ในปี 2020 ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบง่าย ๆ บริษัทเคยล้มเหลวในการทดสอบส่งจรวด MOMO-1 ในปี 2017 จรวดทะยานขึ้นไปที่ระดับความสูง 20 กิโลเมตรและการทดสอบจรวด MOMO-2 ในปี 2018 จรวดระเบิดอย่างรุนแรงหลังจากจรวดขึ้นจากพื้นไม่กี่วินาทีเท่านั้น จากความผิดพลาดทั้ง 2 ครั้งทีมงานบริษัท Interstellar Technology ได้ใช้ความพยาายามในการเก็บชิ้นส่วนจรวดที่ระเบิดนำมาค้นหาสาเหตุและปรับปรุงพัฒนาจนประสบความสำเร็จในการทดสอบจรวด MOMO-3

ภาพอธิบายการทำงานของจรวด MOMO-3

ที่มาของภาพ istellartech.com/technology_en/momo_en

คลิปวิดีโอการส่งจรวด MOMO-3

ที่มาของข้อมูล

Momo-3 is Japan’s first private rocket to reach space
Interstellar Technologies
Japan takes leap in international private space race
Interstellar Technologies Becomes First Private Japanese Firm to Reach Space With Momo-3 Launch

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *