ระบบ Hyperloop เชื่อมต่อกรุงอัมสเตอร์ดัมและเมืองแฟรงค์เฟิร์ตภายในเวลา 30 นาที

เนเธอร์แลนด์จับมือบริษัท Hardt Hyperloop ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างระบบขนส่ง Hyperloop เชื่อมต่อระหว่างกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอแลนด์และเมืองแฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมันระยะทาง 441 กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียงแค่ 30 นาที จากรูปแบบการเดินทางแบบเดิมที่ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 4 ชั่วโมง 44 นาที เดินทางด้วยรถไฟใช้เวลา 4 ชั่วโมง หรือเดินทางด้วยเครื่องบิน 1 ชั่วโมง 10 นาที

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้มอบเงินทุนจำนวนหนึ่งให้กับบริษัท Hardt Hyperloop เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบบขนส่ง Hyperloop และจะพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมอีกครั้งในปี 2020 นอกจากนี้การประเมินขององค์การวิจัยวิทยาศาสตร์เนเธอร์แลนด์ประมาณการว่าเส้นทาง Hyperloop ระหว่างกรุงอัมสเตอร์ดัมและเมืองแฟรงค์เฟิร์ตจะใช้งบประมาณราว 64,000 ล้านบาท

บริษัท Hardt Hyperloop ก่อตั้งจากนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันพัฒนา Hyperloop ที่จัดโดยบริษัท SpaceX เมื่อปี 2017 โดยได้รับการสนับจากกลุ่มบริษัท Royal BAM Group , การรถไฟเนเธอร์แลนด์ Dutch Railways, มหาวิทยาลัย Delft University of Technology , UNIIQ และสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งยุโรป

อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ในช่วงของการระดมทุนและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี Hyperloop ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานประมาณ 20-30 คน บริษัทมีแผนการก่อสร้างเส้นทางทดสอบระบบ Hyperloop ความยาว 5 กิโลเมตรในเมืองเฟลโวลันด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของบริษัท Hardt Hyperloop และประเทศเนเธอร์แลนด์ที่สร้างโอกาสให้ประเทศก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Hyperloop ภาคพื้นยุโรป

คลิปวิดีโอแนะนำบริษัท Hardt Hyperloop

คลิปวิดีโอแนะนำเทคโนโลยี Hyperloop ของบริษัท Hardt Hyperloop

ที่มาของข้อมูล

Hyperloop: travel between Amsterdam, Frankfurt airports in 30 minutes

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation