Facebook เพิ่งจะรองรับภาพเคลื่อนไหวไฟล์ .Gif

Facebook ได้รองรับการแสดงภาพเคลื่อนไหวไฟล์ .gif แล้ว การแสดงไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะ Google Plus โซเชียลเน็ตเวิร์คของ Google ทำได้นานแล้วรวมไปถึง Twitter ก็รองรับการแสดงภาพเคลื่อนไหวไฟล์ .gif นานแล้วเช่นกัน

อย่างไรก็ตามขอชม Facebook เกี่ยวกับวิธีการแสดงผลไฟล์ .gif ซึ่งจะไม่แสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหวในทันทีผู้ใช้จะต้องคลิกเพื่อให้ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแสดงผล วิธีการนี้ต่างจาก Google Plus ที่ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวจะทำงานทันทีซึ่งอาจส่งผลต่อความเร็วในการโหลดข้อมูลในกรณีที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ

ที่มาของข้อมูล
blognone.com. technobuffalo.com, thenextweb.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *