มาเลเซียร่วมมือกับ Google นำ Google Apps และ Chromebooks มาใช้งานกับระบบการศึกษาในประเทศ

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมาเลเซียกับ Google ในการนำเอา Google Apps และ Chromebooks มาใช้กับนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษากว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ

การร่วมมือกันครั้งนี้จะทำให้ระบบการศึกษาของมาเลเซียทั้งระบบสามารถจัดการติดต่อ สื่อสาร แบ่งบันข้อมูล ผ่านบริการ Google Apps และ Chromebooks มาเลเซียเป็นประเทศล่าสุดที่นำเอาวิธีการนี้มาใช้กับระบบการศึกษา ทาง Google รายงานว่าในปัจจุบันมีโรงเรียนในสหรัฐอเมริกามากกว่า 3000 แห่งเลือกที่จะนำเอา Chromebooks มาใช้กับระบบการศึกษา ตัวอย่างโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาที่เลือกนำเอา Google Apps และ Chromebook มาใช้กับระบบการศึกษา 3 โรงเรียนได้แก่
– Transylvania County Schools ในรัฐ North Carolina
– St.Thomas Aquinas High School ในรัฐ Florida
– Rocketship Education ในรัฐ California

ความร่วมมือของ Google กับรัฐบาลมาเลเซียในครั้งนี้นับว่ามาเลเซียเป็นชาติที่ 2 ในอาเซียนที่ต้องการนำเอาระบบการศึกษาของตัวเองใช้งานผ่าน Google โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องการร่วมมือกับ Google ในปีที่ผ่านมา มาเลเซียกำลังเปลี่ยนไปสู่รูปแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative industries) โดยเน้นให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะโครงการเมืองไซเบอร์จายา (Cyberjaya) ซึ่งเป็นเมืองอุตสหกรรมมัลติมีเดีย สิ่งเหล่านี้กำลังทำให้มาเลเซียกลายเป็นฐานการผลิตมัลติมีเดียอันดับ 3 ของโลก อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์มีมูลค่าสูงโดยใช้ทรัพยากรบุคคลน้อย ทำให้มาเลเซียให้ความสนใจในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมาก

ที่มาของข้อมูล
Google.com/chrome/education, Thenextweb.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *