Google กลายเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในปี 2014

ผลการศึกษาของ Millwardbrown.com เปิดเผยออกมาว่าบริษัท Google ได้มีมูลค่าแซงหน้าบริษัท Apple และขึ้นเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในปี 2014 ผลการศึกษาพบว่าบริษัท Google

Read more

มาเลเซียร่วมมือกับ Google นำ Google Apps และ Chromebooks มาใช้งานกับระบบการศึกษาในประเทศ

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมาเลเซียกับ Google ในการนำเอา Google Apps

Read more