ยานอวกาศ Juno ส่งภาพถ่ายล่าสุดของดาวพฤหัสบดี

ยานอวกาศ Juno ที่กำลังทำภารกิจสำรวจดาวพฤหัสบดีส่งภาพถ่ายล่าสุดซึ่งมองเห็นขนาดของดาวพฤหัสบดีเปรียบเทียบกับดวงจันทร์บริวาร 2 ดวง คือ ยูโรปา (Europa) และไอโอ (Io) ภาพนี้ถ่ายขณะยานอวกาศ Juno โคจรอยู่เหนือดาวพฤหัสบดีประมาณ 27,516 กิโลเมตร

ดวงจันทร์ไอโอ (Io) ถูกค้นพบโดยกาลิเลโอเมื่อปี 1610 ตั้งชื่อตามนักบวชเฮราภรรยาของเทพเจ้าซูส ดวงจันทร์ไอโอมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3,642 กิโลเมตร พื้นผิวดาวประกอบด้วยปล่องภูเขาไฟมากกว่า 400 ลูกคาดว่าจะมีส่วนประกอบของซัลเฟอร์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำนวนมาก ดวงจันทร์ยูโรปา (Europa) ถูกค้นพบโดยกาลิเลโอเมื่อปี 1610 ตั้งชื่อตามกษัตริย์ในตำนานเทพเจ้ากรีก ยูโรปามีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3000 กิโลเมตร ชั้นบรรยากาศประกอบด้วยออกซิเจนพื้นผิวเป็นน้ำเเข็งและนาซ่าเชื่อว่าใต้พื้นผิวดาวของดวงจันทร์ยูโรปามี H2o หรือน้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์รู้จัก

ยานอวกาศจูโน (Juno) ถูกส่งขึ้นสุ่อวกาศเมื่อปี 2011 โดยจรวด Atlas v เดินทางถึงดาวพฤหัสบดีเมื่อปี 2016 โคจรอยู่รอบดาวพฤหัสบดีเพื่อศึกษาสนามแรงโน้มถ่วง สามารถโคจรเข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีในระยะ 4,300 กิโลเมตร ยานจูโนจะสิ้นสุดภารกิจในปี 2018 ตัวยานจะใช้วิธีโคจรตกลงบนดาวพฤหัสบดีเพื่อทำลายตัวเองและป้องกันยานไปตกลงบนดวงจันทร์ยูโรปาซึ่งอาจทำให้พื้นผิวดวงจันทร์ยูโรปาปนเปื้อนจุลชีพจากโลกที่ติดไปกับยาน ตลอดภารกิจยานจูโนส่งข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีจำนวนมากซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเข้าใจจุดกำเนิดของระบบสุริยะในช่วงเริ่มต้น

ที่มาของข้อมูล
www.nasa.gov

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *