หุ่นยนต์ HRP-5P ฮิวแมนนอยด์นักก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่น

หุ่นยนต์ HRP-5P หุ่นยนต์ประเภทฮิวแมนนอยด์ Humanoid หรือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ถูกออกแบบและพัฒนาโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (AIST) ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์มาอย่างต่อเนื่อง เช่น หุ่นยนต์ HRP-1, HRP-2, HRP-3, HRP-4, และ HRP-4C การพัฒนาหุ่นยนต์ในตระกูล HRP มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการทำงานก่อสร้างอาคาร ยานพาหนะและเรือแทนคนงานมนุษย์

หุ่นยนต์มีความสูงประมาณ 182 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 101 กิโลกรัมเคลื่อนไหวโดยการเดินด้วยขา 2 ข้างคล้ายมนุษย์ ศรีษะหมุนได้อย่างอิสระติดตั้งกล้องสำหรับตรวจจับวัตถุ (Object Detection) สามารถกำหนดเส้นทางและลักษณะการเคลื่อนไหวหยับจับวัตถุได้ด้วยตัวเองใช้การวัดสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ควบคุม

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (AIST) ต้องการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศหลังจากโครงสร้างประชากรสังคมญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยในออกซฟอร์ดคาดการณ์ว่าในอนาคตคนงานก่อสร้าง 79% ทั่วโลกจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องหยุดพัก

ในคลิปแนะนำด้านล่างนี้หุ่นยนต์ HRP-5P แสดงความสามารถในการหยิบแผ่นไม้สำหรับก่อสร้างผนังบ้านจากโต๊ะไปประกอบและใช้น๊อตยึดติดแผ่นไม้เข้ากับผนังแบบอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์ควบคุม ซึ่งทุกครั้งที่หุ่นยนต์ HRP-5P ทำภารกิจสำเร็จมันจะบันทึกข้อมูลการทำภารกิจนั้นเอาไว้เพื่อใช้ในการทำภารกิจครั้งต่อไป

คลิปแนะนำหุ่นยนต์ HRP-5P

ที่มาของข้อมูล
theverge.com, spectrum.ieee.org, techcrunch.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation