ยาน InSight บันทึกเสียงลมบนดาวอังคารได้เป็นครั้งแรก

หลังจากยานสำรวจ InSight ลงจอดบนผิวดาวอังคารในวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เพื่อทำภารกิจสำรวจดาวอังคารล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมายาน InSight ได้ส่งข้อมูลเสียงกระแสลมบนดาวอังคารกลับมายังโลกนับว่าเป็นเสียงแรกจากดาวอังคารที่มนุษย์ได้ยินเพราะยานสำรวจที่ลงจอดบนดาวอังคารก่อนหน้าไม่เคยได้รับการติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเสียงแบบยานสำรวจ InSight 

การบันทึกเสียงบนดาวอังคารในครั้งเกิดขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) ซึ่งในตอนนี้ยังถูกติดตั้งไว้ด้านบนของยานก่อนจะถูกวางลงบนพื้นผิวดาวอังคารด้วยแขนหุ่นยนต์พิเศษ ลักษณะของอุปกรณ์ SEIS คล้ายหูฟังที่สามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนบนผิวดาวอังคาร กระแสลม แรงดัน อุณหภูมิ เซ็นเซอร์ตรวจสอบสนามแม่เหล็กบนผิวดาวอังคาร

อุปกรณ์ Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS)

อุปกรณ์ Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) ที่มาของภาพ mars.nasa.gov

เสียงกระแสลมบนดาวอังคารที่ยาน InSight สามารถตรวจจับเสียงได้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 5-7 เมตรต่อวินาทีพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบริเวณพื้นที่ยานลงจอดที่เรียกว่า Elysium Planitia ยาน InSight นั้นเป็นยานอวกาศประเภท Lander คือ หลังจากยานลงจอดยานจะอยู่กับที่เพื่อทำการสำรวจพื้นผิวดาวอังคาร นอกจากอุปกรณ์สำรวจ SEIS แล้วยานยังติดตั้งอุปกรณ์สำรวจอื่น ๆ ซึ่งจะคอยส่งข้อมูลที่น่าสนใจกลับมายังโลกนำไปสู่การค้นพบใหม่ ๆ ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสมฉายายาน InSight นักธุรณีวิทยาดาวอังคาร

คลิปเสียงจากดาวอังคารบันทึกโดยอุปกรณ์บนยาน InSight 

ที่มาของข้อมูล
NASA’s InSight Mars Lander ‘Hears’ Martian Wind, a Cosmic First

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *