หุ่นยนต์แมลงพลังงานแสงเลเซอร์

โครงการหุ่นยนต์แมลงขนาดเล็กนี้มีศาสตราจารย์วิศวกรรมเครื่องกล Sawyer Buckminster Fuller จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันเป็นผู้ริเริ่มเป้าหมายเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของแมลงและสร้างหุ่นยนต์เลียนแบบการเคลื่อนไหวของแมลง หุ่นยนต์ใช้พลังงานจากแสงเลเซอร์ที่ถูกยิงไปยังแผงโซลาร์เซลล์บริเวณด้านหลังของหุ่นยนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ การใช้เลเซอร์ให้พลังงานกับหุ่นยนต์ถือเป็นรูปแบบใหม่ที่สามารถทำได้จริง เนื่องจากหุ่นยนต์แมลงมีขนาดเล็กทำให้ต้องการพลังงานไม่มากในการใช้ขยับปีกบินในอากาศ วิธีการนี้สามารถลดน้ำหนักของหุ่นยนต์โดยไม่ต้องบรรทุกแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าไปกับตัวหุ่นยนต์ซึ่งอาจทำให้การบินในอากาศทำได้ยากขึ้น

หุ่นยนต์เลียนแบบวิวัฒนาการของแมลงที่มียาวนานมากว่า 400 ล้านปี

หุ่นยนต์แมลงถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กใช้การควบคุมแบบไร้สายใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่เหมือนมันสมองของหุ่นยนต์ควบคุมการทำงานของปีก ในอนาคตหากโครงการประสบความสำเร็จหุ่นยนต์แมลงขนาดเล็กนี้จะสามารถใช้ทำภารกิจที่เครื่องบินขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้เช่น ภารกิจสอดแนม ตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การทำเกษรตรกรรมขนาดใหญ่ ตรวจสอบมลพิษในสถานที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยอาศัยลักษณะการบินของแมลงซึ่งผ่านวิวัฒนาการขั้นสุดยอดของพวกแมลงที่เกิดขึ้นบนโลกนานกว่า 400 ล้านปี อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์แมลงยังมีข้อจำกัดด้านพลังงานและความสามารถในการบินระยะยาวในตอนนี้มันสามารถทำได้แค่การบินขึ้นลงในระยะสั้น ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำมาปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้จริง

คลิปหุ่นยนต์แมลง

ที่มาของข้อมูล
digitaltrends.com , faculty.washington.edu

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *