ค้นพบวัตถุ 1I/ʻOumuamua จากระบบสุริยะอื่น

นาซ่ายืนยันการค้นพบวัตถุขนาดเล็กเดินทางเข้าสู่ระบบสุริยะด้วยความเร็วสูงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2017 โดยนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกาชื่อ Robert Weryk ขณะที่ทำงานวิจัยด้านอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ Pan-STARRS บริเวณหมู่เกาะฮาวาย ดาวเคราะห์น้อย 1I/ʻOumuamua มีลักษณะคล้ายกับบุหรี่ซิการ์พื้นผิวมีโทนแดงเข้มมีความยาวประมาณ 400 เมตรอยู่ห่างจากโลกประมาณ 30,000,000 กิโลเมตร

วัตถุ 1I/ʻOumuamua ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Hyperbolic Asteroids เนื่องจากมีวิถีโคจรแบบ Hyperbolic เส้นโค้งซึ่งทำให้นาซ่ามั่นใจว่าดาวเคราะห์น้อย 1I/ʻOumuamua ไม่เคยได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดุดของดวงอาทิตย์มาก่อนและเดินทางมาจากระบบสุริยะอื่นด้วยความเร็วประมาณ 315,753 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ชื่อของวัตถุ 1I/ʻOumuamua ได้รับการตั้งโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU) ตัวเลขและอักษร 1I ย่อมาจาก “วัตถุชิ้นที่ 1 ที่เดินทางข้ามอวกาศ (Interstellar)” ส่วนคำว่า “Oumuamua” (อ่านออกเสียงว่า มู-อา มู-อา) เป็นภาษาฮาวายมาจากภาษาฮาวายแปลว่า “ผู้ส่งสารคนแรกจากแดนไกล”

คลิปอธิบายการค้นพบวัตถุ 1I/ʻOumuamua จากระบบสุริยะอื่น

ภาพวิถีโคจรของวัตถุ 1I/ʻOumuamua ขณะเข้าสู่ระบบสุริยะ

ภาพวิถีโคจรของวัตถุ 1I/ʻOumuamua ขณะเข้าสู่ระบบสุริยะ ที่มาของภาพ NASA/JPL-CalTech

ที่มาของข้อมูล
jpl.nasa.gov, NASA Jet Propulsion Laboratory

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation