มาร์ก ซักเคอร์เบิร์กยืนยัน Facebook กำลังพัฒนาปุ่ม Dislike

เว็บไซต์หลายแห่งรายงานข่าวตรงกัน มาร์ก ซักเคอร์เบิร์กยืนยัน Facebook กำลังพัฒนาปุ่ม Dislike ซึ่งจะเป็นปุ่มที่เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้กดนอกจากปุ่ม Like ที่มีอยู่เดิม เนื่องจากพบว่าปัจจุบันข่าวสารหรือโพสที่มีเนื้อหาเศร้าหดหู่ซึ่งผู้ใช้งานส่วนหนึ่งไม่ต้องการกดปุ่ม Like อย่างไรก็ตามปุ่ม Dislike ก็อาจไม่แสดงในทุกโพสซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา ในตอนแรกที่ Facebook แสดงผลแค่ปุ่ม Like ปุ่มเดียวนั้น Facebook ให้เหตุผลว่าเพื่อต้องการจัดอันดับขอโพส อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการเพิ่มปุ่ม Dislike จะกระทบต่อการจัดอันดับโพสของ Facebook หรือไม่

ที่มาของข้อมูล
appleinsider.com , blognone.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *