ยูโรเปียน เซอร์วิส โมดูล (European Service Modules) ภารกิจจากยุโรปสู่ดวงจันทร์

ยูโรเปียน เซอร์วิส โมดูล (European Service Modules) โครงการอวกาศที่เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างองค์การอวกาศยุโรปและองค์การนาซาเพื่อภารกิจส่งมนุษย์อวกาศกลับไปดวงจันทร์ โดยองค์การอวกาศยุโรปและบริษัท Airbus จะทำหน้าที่พัฒนายูโรเปียน เซอร์วิส โมดูล (European Service Modules) ประกอบด้วยโมดูลอีเอสเอ็ม-1 (ESM-1) โมดูลอีเอสเอ็ม-2 (ESM-2) และโมดูลอีเอสเอ็ม-3 (ESM-3) เพื่อใช้งานร่วมกับ Crew Module โอไรออน (Orion) ที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกา ในภารกิจ Artemis 1 การส่งยานอวกาศแบบไร้นักบินอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ ภารกิจ Artemis 2 การส่งยานอวกาศพร้อมนักบินอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ และภารกิจ Artemis อื่น ๆ

ภารกิจ Artemis 1 ใช้โมดูลอีเอสเอ็ม-1 (ESM-1) ทำภารกิจยานอวกาศแบบไร้นักบินไปโคจรรอบดวงจันทร์ โดยใช้จรวด SLS พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกา ภารกิจ Artemis 2 ใช้โมดูลอีเอสเอ็ม-2 (ESM-2) ภารกิจส่งมนุษย์อวกาศ 4 คน โคจรรอบดวงจันทร์ก่อนเดินทางกลับโลกและภารกิจ Artemis 3 ใช้โมดูลอีเอสเอ็ม-3 (ESM-3) การส่งมนุษย์อวกาศกลับไปลงจอดบนดวงจันทร์รวมไปถึงการเชื่อมต่อยานอวกาศเข้ากับสถานีอวกาศอวกาศที่โคจรรอบดวงจันทร์

ยานยูโรเปียน เซอร์วิส โมดูล (European Service Modules)

ยูโรเปียน เซอร์วิส โมดูล (European Service Modules) พัฒนามาจากโมดูลบริการ ATV ที่เคยทำภารกิจส่งทรัพยากรขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ยูโรเปียน เซอร์วิส โมดูล (European Service Modules) มีรูปทรงคล้ายทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงประมาณ 4 เมตร ทำหน้าที่เป็นระบบพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ความกว้างประมาณ 19 เมตร ถังเชื้อเพลิงพลังงานขับเคลื่อนให้กับยานอวกาศน้ำหนักประมาณ 8.6 ตัน การพัฒนายูโรเปียน เซอร์วิส โมดูล (European Service Modules) ใช้โรงงานสร้างยานอวกาศบริษัท Airbus เมืองแบรนด์เนม ประเทศเยอรมัน

ส่วน Crew Module พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่รองรับนักบินอวกาศได้ประมาณ 2-6 คน ขึ้นอยู่กับภารกิจ Crew Module มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เมตร ความสูงประมาณ 4 เมตร โครงสร้างทำมาจากโลหะผสมอลูมิเนียมลิเธียม สแตนเลสสตีล ไทเทเนียม ผิวภายนอกติดตั้งกระเบื้องป้องกันความร้อนขณะยานเดินทางกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก หลังภารกิจเสร็จสิ้นจะมีเฉพาะส่วนของ Crew Module พร้อมนักบินอวกาศที่เดินทางกลับโลก สำหรับ Module อื่น ๆ จะแยกตัวออกและถูกทำลายในชั้นบรรยากาศ สำหรับจรวดผลักดันใช้จรวด Space Launch System (SLS) ที่พัฒนาโดยนาซา กำหนดการของภารกิจ Artemis 1 ที่ใช้โมดูลบริการ ESM-1 คาดว่าจะเริ่มต้นในช่วงปี 2021 นี้

ภาพประกอบในห้องคลีนรูมของแอร์บัส ยูโรเปียน เซอร์วิส โมดูล (European Service Modules) 

คลิปวิดีโอการพัฒนายูโรเปียน เซอร์วิส โมดูล (European Service Modules)

คลิปวิดีโอจำลองภารกิจ Artemis I ยานอวกาศแบบไร้นักบินโคจรรอบดวงจันทร์

ที่มาของข้อมูล

Fly me to the Moon: Airbus wins ESA contract for three more European Service Modules for NASA’s Orion spacecraft

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation