จีนแจกพาสปอร์ตปัญญาประดิษฐ์อายุ 10 ปี เงินสด 5 ล้านบาทพร้อมสิทธิซื้ออสังหาฯ ในจีน

รัฐบาลท้องถิ่นกรุงปักกิ่งผ่านกฏหมายสปอร์ตปัญญาประดิษฐ์รับชาวต่างชาติที่มีความรู้ด้านระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาอยู่อาศัยและทำงานในประเทศจีนเป็นเวลา 10 ปีพร้อมเงินมูลค่ากว่า 5 ล้านบาทและมีสิทธิซื้ออสังหาฯ เป็นของตัวเองในจีน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ของประเทศให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ของโลก

ประเทศจีนมีเป้าหมายที่จะสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์โดยมีเป้าหมายให้สามารถสร้างมูลค่าในตลาด 5 ล้านล้านบาทภายในปี 2030 และส่งให้จีนกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ของโลก เป้าหมายการพัฒนาในลำดับแรก ๆ คือการพัฒนาบุคลากรด้านระบบปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ระบบการศึกษาภายในประเทศและการดึงบุคลากรที่มีความรู้จากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศจีน

การจัดตั้งศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (National Artificial Intelligence Research Center) ที่กรุงปักกิ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทโดยมีบริษัทต่าง ๆ หลายร้อยบริษัทเข้ามาอยู่ในศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งนี้ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าและการจ้างบุคลากรจำนวนมาก

ระบบปัญญาประดิษฐ์คืออะไร

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI คือ เทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์สร้างระบบการตัดสินใจเทียมขึ้นมาคล้ายการทำงานของสมองมนุษย์ คอมพิวเตอร์มีกระบวนการคิด การใช้เหตุผล และปรับเปลี่ยนตัวเองได้อัตโนมัติ ระบบปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้เช่น การใช้เพื่อตัดสินใจการทำงานในบริษัท โรงงาน การแพทย์ การใช้เพื่อควบคุมการทำงานของอาวุธ หรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนในอนาคตก็จะนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายมากขึ้น

ที่มาของข้อมูล
Scmp.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *