Google ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุด

ผลการจัดลำดับบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดโดยเว็บไซต์ Glassdoor ซึ่งเปิดให้พนักงานที่ทำงานในบริษัทต่าง ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่ การจัดลำดับครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยอ้างอิงจากการแสดงความคิดของพนักงานบริษัทนั้น ๆ ผลการจัดลำดับ 25 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดมีบริษัทไอทีระดับโลกรวมอยู่ด้วย เช่น

  • ลำดับที่ 1 บริษัท Google มีคะแนน 4.4 คะแนน
  • ลำดับที่ 3 บริษัท Facebook มีคะแนน 4.3 คะแนน
  • ลำดับที่ 4 บริษัท Adobe มีคะแนน 4.4 คะแนน
  • ลำดับที่ 9 บริษัท Salesforce.com มีคะแนน 4.1 คะแนน
  • ลำดับที่ 16 บริษัท VMware มีคะแนน 4.0 คะแนน
  • ลำดับที่ 18 บริษัท Microsoft มีคะแนน 4.0 คะแนน

ส่วนบริษัทในลำดับอื่น ๆ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Top Companies for Compensation & Benefits

ที่มาของข้อมูล
blognone.com, glassdoor.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation