หุ่นยนต์สำรวจ ExoMars Rover ภารกิจสำรวจดาวอังคารในปี 2022

หุ่นยนต์สำรวจ ExoMars Rover เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจดาวอังคารขององค์การอวกาศสหภาพยุโรป ESA และหน่วยงานการบินและอวกาศรัสเซีย Roscosmos โครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ การส่งดาวเทียมสำรวจ ExoMars Trace Gas Orbiter พร้อมยานสำรวจ Schiaparelli EDM ไปดาวอังคารช่วงปี 2016 ตัวยานสำรวจลำนี้ประสบปัญหาขาดการติดต่อกับ ​ESA และการส่งหุ่นยนต์สำรวจ Exomars Rover ไปลงจอดบนดาวอังคารในปี 2020 (อัพเดทเลื่อนเป็นปี 2022)

หุ่นยนต์สำรวจ ExoMars Rover

หุ่นยนต์สำรวจ ExoMars Rover พัฒนาโดยบริษัท Astrium และ Airbus มีลักษณะคล้ายรถหุ่นยนต์ใช้ล้อขับเคลื่อน 6 ล้อ น้ำหนักประมาณ 310 กิโลกรัมมีขนาดใหญ่กว่าหุ่นยนต์สำรวจ Spirit และ Opportunity ของนาซ่าที่ถูกส่งไปดาวอังคารเมื่อปี 2004 แต่มีขนาดเล็กกว่าหุ่นยนต์ Curiosity ของนาซ่าที่ถูกส่งไปดาวอังคารเมื่อปี 2011 สามารถปฏิบัติภารกิจได้ประมาณ 6 เดือนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตและเก็บไว้ในแบตเตอรี่ Lithium-ion เดินทางออกจากโลกโดยใช้จรวด Proton Rocket ของรัสเซียในช่วงเดือนกรกฏาคมปี 2020

ภารกิจหุ่นยนต์สำรวจ ExoMars Rover

ภารกิจหลักของหุ่นยนต์สำรวจ ExoMars Rover คือ ค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารร่องรอยของน้ำ ก๊าซและตรวจสอบตัวอย่างแร่ธาตุความพิเศษของหุ่นยนต์ตัวนี้มันสามารถแจะสำรวจพื้นผิวได้ 2 เมตรซึ่งไม่เคยมีหุ่นยนต์ตัวไหนสามารถแจะพื้นผิวดาวอังคารได้ลึกขนาดนี้ทำให้คาดหมายว่าหุ่นยนต์สำรวจ ExoMars Rover จะค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับพื้นผิวดาวอังคาร โดยพื้นที่ลงจอดบนดาวอังคารถูกกำหนดไว้ตรงบริเวณที่เรียกว่า Oxia Planum ซึ่งเป็นบริเวณที่คาดว่าเคยมีเป็นแหล่งน้ำบนดาวอังคาร

คลิปแนะนำหุ่นยนต์สำรวจ ExoMars Rover

คลิปหุ่นยนต์สำรวจ ExoMars Rover ในมุมมอง 360 องศา

ที่มาของข้อมูล
exploration.esa.int , en.wikipedia.org

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *