อีลอน มัสก์เปิดบริษัท Neuralink เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์

อีลอน มัสก์ (Elon Musk) เปิดตัวบริษัท Neuralink เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) ก่อนหน้านี้ช่วงปี 2016 อีลอนมัสก์เคยให้สัมภาษณ์ในงาน Code Conference 2016 เกี่ยวประเด็นปัญหาการแข่งขันระหว่างมนุษย์กับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าหากมนุษย์ไม่มีการพัฒนาระบบเชื่อมต่อสมองเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์มนุษย์อาจกลายเป็นพลเมืองชั้นสองที่มีความสามารถด้อยกว่าหุ่นยนต์หรือระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ ตำแหน่งงานหลายอาชีพของมนุษย์จะถูกแทนที่โดยระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์

อีลอน มัสก์เชื่อว่าการวิจัยพัฒนาของบริษัท Neuralink จะช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างสมองกับระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถทำได้จริงในช่วง 4-5 ปีข้างหน้านี้และสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ อีกมากมาย อีลอน มัสก์ไม่ใช่คนเดียวที่กำลังลงทุนเพื่อพัฒนาบริษัทเทคโนโลยีด้านนี้ยังมีอีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจคือบริษัท kernel โดยมีผู้ก่อตั้งคือ Bryan Johnson ซึ่งกำลังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อสมองเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ที่กำลังวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์

ที่มาของข้อมูล
www.theverge.com , futurism.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *