สิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือ ซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley)

ซิลิคอนแวลลีย์ (Slilicon Valley) เป็นเขตเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยี มีสำนักงานของบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่งตั้งอยู่ที่นี่ บริษัทเหล่านั้นมีมูลค่าการลงทุนคิดเป็น 1 ใน 3 ของธุรกิจด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา ซิลิคอนแวลลีย์ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา บริษัทด้านเทคโนโลยีที่สำคัญของโลกอยู่ที่ ซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) เช่น Google Microsoft, Apple, Yahoo และ Adobe เป็นต้น

Siliconvalley

สถานที่ในการสร้างซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) ของประเทศไทยนั้นหากพิจารณาดูความเหมาะสมแล้วต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก เพราะลักษณะสำคัญของประเทศไทยคือ ความเจริญทุกอย่างกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร การมีที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครจะอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ตลอดจนการวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ สามารถทำได้อย่างสะดวกมากขึ้น

สถานศึกษามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและป้อนบุคคลากรเข้าสู่ซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) หากเราไปดูข้อมูลสถานที่ตั้งของซิลิคอนแวลลีย์ที่ประเทศอเมริกาจะพบว่ามีสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสถานศึกษาเหล่านี้นอกจากผลิตบุคคลากรเข้ามาทำงานให้กับซิลิคอนแวลลีย์แล้วยังเป็นแหล่งบ่มเพาะนักธุระกิจหน้าใหม่ที่พร้อมเริ่มกิจการของตัวเองอีกด้วย เราจะพบว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่หลายแห่งเริ่มต้นจากนักธุระกิจที่เปิดเว็บไซต์เพียงเว็บไซต์เดียวเช่น Google Amazon และ Facebook

ซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) ในประเทศไทยอาจเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการลงทุน จากต่างประเทศ โดยรัฐบาลอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตอุตสหกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทย นอกจากเงินทุนที่จะเข้ามาในประเทศแล้วยังดึงดูดทรัพยากรบุคคลเก่ง ๆ ให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยและจะเกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ให้กับคนไทยด้วย

การสร้างซิลิคอนแวลลีย์ (Slilicon Valley) ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ มากมายเข้ามาประกอบกัน แต่เชื่อว่าหากมีซิลิคอนแวลลีย์ในประเทศไทย จะเกิดประโยชน์มหาศาลและนี่จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์่กลางทางด้านเทคโนโลยีของประเทศกลุ่มอาเซียน ซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) เป็นเหมือนพื้นที่สำหรับสร้างประเทศในรูปแบบใหม่โดยใช้ต้นทุนทางด้านทรัพยากรบุคคลที่น้อยแต่สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามหาศาล

ที่มาของข้อมูล
en.wikipedia.org

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *