รู้จักกับ โค้ดอันตราย Malicious Code ภัยคุกคามออนไลน์อันดับ 1 ในไทย

ไทยเซิร์ต (ThaiCERT) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ประกาศเตือนผู้ใช้เน็ต ระวังการโจมตีด้วยโค้ดอันตราย (Malicious Code) ซึ่งเป็นภัยคุกคามออนไลน์ที่พบมากสุดถึง 43.4 เปอร์เซ็นต์ จากภัยคุกคามทั้งหมดที่พบในประเทศไทย

การโจมตีด้วยโค้ดอันตราย ( Malicious Code ) เป็นวิธีการที่ผู้ประสงค์ร้ายใช้โจมตีและพบบ่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นจากการที่เว็บไซต์สำนักข่าวหลายแห่งในประเทศไทยถูกโจมตีด้วยการฝังโทรจันและหลอกให้ดาวน์โหลดแอนติไวรัสปลอมเพื่อสร้างความเสียหาย หรือในกรณีของการฝังมัลแวร์ “เกมโอเวอร์” ที่ล่าสุดมีคนไทยตกเป็นเหยื่อสูงถึง 3,400 ราย

Malicious Code เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์กับผู้ใช้งาน หรือระบบ เช่น ทำให้เกิดความขัดข้องหรือเสียหายกับระบบที่โปรแกรมนี้ติดตั้งอยู่ โดยปกติภัยคุกคามประเภทนี้ ต้องอาศัยการหลอกลวงให้ผู้ใช้งานเรียกใช้งานโปรแกรมก่อนจึงจะสามารถทำการ โจมตีได้ เช่น Virus, Trojan หรือ Spyware ต่างๆ หรือบางครั้งอาจทำการโจมตีได้ด้วยตนเอง เช่น Worm เป็นต้น

วิธีป้องกันโค้ดอันตราย ( Malicious Code )

  • ไม่คลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์ในอีเมลที่น่าสงสัย ถ้าไม่ไว้ใจควรถามจากผู้ส่งโดยตรง
  • ตั้ง Policy ของระบบปฏิบัติการ เพื่อป้องกันปัญหาจากไวรัสคอมพิวเตอร์
  • ติดตั้ง/อัพเดต Antivirus และหมั่นอัพเดตตัวระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ( หากใช้ระบบปฏิบัติการเถื่อน ให้เปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิบัติการของแท้ถูกลิขสิทธิ์ )
  • Backup ข้อมูลอยู่เสมอ (ถ้าเป็นไปได้ให้เก็บข้อมูล Backup ในอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอื่นๆ)
  • ถ้ามีการแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย ให้ตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล และกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้มีสิทธิ์เฉพาะไฟล์ที่จำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้หากเกิดปัญหาจากภัยนี้ สามารถแจ้งภัยคุกคาม ขอความช่วยเหลือที่ Thaicert โทร 0-2123-1212 อีเมล office@thaicert.or.th report@thaicert.or.th

ที่มาของข้อมูล
it24hrs.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation