รู้จักกับ โค้ดอันตราย Malicious Code ภัยคุกคามออนไลน์อันดับ 1 ในไทย

ไทยเซิร์ต (ThaiCERT) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ประกาศเตือนผู้ใช้เน็ต ระวังการโจมตีด้วยโค้ดอันตราย

Read more