หุ่นยนต์ Walker ผู้ช่วยดูแลบ้านอัจฉริยะ

เทคโนโลยีหุ่นยนต์กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ Walker หุ่นยนต์ผู้ช่วยดูแลบ้านอัจฉริยะที่พัฒนาโดยบริษัท UBTECH บริษัทสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์น (Unicorn) จากประเทศจีนถูกออกแบบให้สามารถดูแลบ้านโดยไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ควบคุม เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบายในอนาคตของมนุษย์ หุ่นยนต์ Walker มีลักษณะเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์น้ำหนักประมาณ 37 กิโลกรัม

Read more