Browsing: WALK-MAN

Robotics & AI
0

หุ่นยนต์กู้ภัย WALK-MAN จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอิตาลี (IIT)

หุ่นยนต์ Walk-Man หุ่นยนต์ประเภท Humanoid Robot ลักษณะคล้ายมนุษย์ วิจัยพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอิตาลี (IIT) เพื่อใช้ในภารกิจกู้ภัย หุ่นยนต์ Walk-Man เปิดตัวครั้งแรกในการแข่งขันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ DARPA Robotics Challenge…