Browsing: TransPod

Hyperloop transpod-hyperloop-future-forward-party
0

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี Hyperloop ในประเทศไทยโดยบริษัท TransPod

ระบบขนส่งเป็นหัวใจของการพัฒนาและกระจายความเจริญของประเทศ พรรคอนาคตใหม่โดยธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจร่วมมือกับบริษัท TransPod ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเทคโนโลยี Hyperloop ในประเทศไทย โดยเทคโนโลยี Hyperloop เป็นรูปแบบการขนส่งใหม่ของโลกสามารถเดินทางได้รวดเร็วมากกว่าเครื่องบิน นอกจากใช้เป็นระบบขนส่งแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีการขนส่ง Hyperloop การผลิตชิ้นส่วนเชิงอุตสหกรรมในภูมิภาค เทคโนโลยี Hyperloop…