Browsing: Starhopper

Space News
0

ยานต้นแบบ Starhopper ทดสอบเครื่องยนต์จรวดครั้งแรก

บริษัท SpaceX ประสบความสำเร็จในการทดสอบ “Static Fire” เครื่องยนต์จรวด Raptor ของยานต้นแบบ Starhopper ซึ่งยานลำนี้จะถูกใช้เป็นต้นแบบในการสร้างจรวด Super Heavy และยาน Starship ของบริษัท…