Browsing: Sophia

AI
0

ซาอุดิอาระเบียมองสิทธิพลเมืองให้กับหุ่นยนต์ Sophia

ประเทศซาอุดิอาระเบียกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่มอบสิทธิพลเมืองให้กับหุ่นยนต์ชื่อ Sophia โดยสามารถอาศัยอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียได้ถูกต้องตามกฏหมาย เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน Future Investment Initiative

AI
0

Sophia หุ่นยนต์ที่สามารถแสดงสีหน้าแววตาได้ 62 แบบ

​Hanson Robotics บริษัทวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างหุ่นยนต์รุ่นใหม่ชื่อว่า Sophia หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถแสดงสีหน้าแววตาได้ 62 แบบพร้อมสนทนาโต้ตอบได้คล้ายคลึงกับมนุษย์มาก