ฝรั่งเศสเตรียมติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนถนนระยะทาง 1,000 กิโลเมตร

รัฐบาลฝรั่งเศสวางแผนจะติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนถนนระยะทาง 1000 กิโลเมตรภายใน 5 ปีข้างหน้าซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนประมาณ 5 ล้านคนหรือประมาณ 8% ของประชากรฝรั่งเศสทั้งประเทศ โครงการนี้เป็นวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทเอกชน

Read more