Browsing: Satya Nadella

Apps & Software
0

Satya Nadella ซีอีโอคนใหม่ของ Microsoft

Satya Nadella ซีอีโอคนใหม่ของ Microsoft (ชื่อของเขาอ่านออกเสียงว่า “สัตยา” หากแปลเป็นภาษาไทยก็คือ “สัญญา” นั่นเอง) ปัจจุบันอายุ 46 ปี Satya Nadella เกิดที่เมือง…