หุ่นยนต์ Mini Cheetah ที่พัฒนาโดย MIT กระโดดตีลังกาหลัง

หุ่นยนต์ Mini Cheetah ที่พัฒนาโดยห้องวิจัย MIT​ Biominetics Robotics Lab สถาบัน MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา กลายเป็นหุ่นยนต์รุ่นล่าสุดที่สามารถกระโดดตีลังกาหลังได้สำเร็จ ท่ากระโดดตีลังกาหลังนี้แม้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำได้ หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็กกว่า 10 ตัวของสถานบัน MIT นอกจากความสามารถในการตีลังกาหลังแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณความเร็ว

Read more