คลิปการติดตั้งท่าเทียบยานอวกาศ IDA-2 เข้ากับสถานีอวกาศ ISS

คลิปขณะที่แขนหุ่นยนต์นำชิ้นส่วนท่าเทียบยานอวกาศ IDA-2 ( International Docking Adapter – 2 ) ออกจากยาน Dragon เพื่อติดตั้เข้ากับสถานีอวกาศ ISS ตรงส่วนที่มีชื่อว่า node-2 ( Harmony module) ตามแผนการทั้งหมดของ Nasa

Read more