กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์กล้องโทรทรรศน์อวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์เป็นกล้องโทรทรรศน์อวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีกำหนดการส่งขึ้นสู่อวกาศโดยจรวด ​​Ariane 5 ในช่วงเดือนตุลาคมปี 2018 กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์มีชื่อเดิมว่า Next Generation Space Telescope ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น James Webb Space Telescope ในปี 2002 เพื่อเป็นเกียรติให้กับ

Read more

25 ปีกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล Hubble Space Telescope

กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ( Hubble Space Telescope) ดวงตาของมนุษย์ที่โคจรอยู่รอบโลกเพื่อมองไปยังอวกาศที่อยู่แสนไกล ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศ

Read more