สำรวจหน้าผา El Capitan ผ่าน Google Street Views

สำรวจหน้าผา El Capitan ผ่าน Google Street Views หน้าผาแห่งนี้โด่งดังจากความสวยงามโดดเด่นตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติ Yosemite ประเทศสหรัฐอเมริกา ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือ ชื่อของหน้าผา El Capitan และอุทยานแห่งชาติ Yosemite ถูกนำไปใช้เป็นชื่อ OS ของค่าย Apple

Read more

Google Maps เพิ่มการแจ้งเตือนปัญหาจราจร

Google Maps เพิ่มการแจ้งเตือนปัญหาจราจร (Traffic alert) โดยจะแสดงข้อความแจ้งเตือนด้านล่างของหน้าจอเพื่อบอกให้ผู้ใช้ทราบถึงสภาพการจราจรด้านหน้าหรือมีอุบัติเหตุ

Read more

Google Maps เปลี่ยนดีไซน์มาใช้ Material Design บนระบบปฏฺิบัติการ Android และ iOS

แอพพลิเคชั่นแผนที่ Google Maps บนระบบปฏฺิบัติการ Android และ iOS ได้ปรับเปลี่ยนดีไซน์ของหน้าจอการใช้

Read more

Google Maps แสดงข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยกับประชากรทั้งประเทศ

Google Maps Gallery แสดงแผนที่บอกรายละเอียดจำนวนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะกับจำนวนของประเทศชาติทั้งประเทศ

Read more