หุ่นยนต์สำรวจ Curiosity ถ่ายภาพโลกและดวงจันทร์เหนือขอบฟ้าบนดาวอังคาร

หุ่นยนต์สำรวจดาวอังคาร Curiosity ได้ส่งภาพแรกของโลกและดวงจันทร์ลอยอยู่บนขอบฟ้าของดาวอังคาร โดยภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมาในภาพแสดงจุดแสงเล็ก ๆ บนขอบฟ้าดาวอังคาร 2 จุดซึ่งเป็นโลกและดวงจันทร์นั่นเอง ในอนาคตหากมีมนุษย์ขึ้นไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารจริงอาจสามารถมองเห็นโลกกับดวงจันทร์ได้เช่นเดียวกับภาพที่ยาน Curiosity ถ่ายไว้ก็เป็นได้

ภาพโลกและดวงจันทร์เหนือขอบฟ้าบนดาวอังคาร

ที่มาของข้อมูล
Space.com, Nasa.gov

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *