NASA กำลังพัฒนาแคปซูลนอนหลับในอุณหภูมิต่ำไครโอสลีฟ Cryosleep สำหรับนักบินอวกาศ

NASA กำลังวิจัยพัฒนาแคปซูลนอนหลับในอุณหภูมิต่ำไครโอสลีฟ Cryosleep สำหรับให้นักบินอวกาศนอนหลับเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อปฏิบัติภารกิจในอวกาศห้วงลึกที่ใช้เวลาเดินทางยาวนาน เช่น ภารกิจเดินทางไปดาวอังคารที่อาจใช้เวลามากถึง 6 เดือน NASA มอบหมายให้ทีมพิเศษ SpaceWorks วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแคปซูลนอนหลับในอุณหภูมิต่ำไครโอสลีฟ Cryosleep SpaceWorks ทีมงานพัฒนาแคปซูลไครโอสลีฟ Cryosleep SpaceWorks มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีแคปซูลสำหรับให้นักบินอวกาศนอนหลับเป็นเวลานานแบบไครโอสลีฟ (Cryosleep) โดยทำให้ร่างกายของนักบินอวกาศเข้าสู่ภาวะ

Read more