Apple จะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ของปี 2013 ในวันที่ 23 เมษายนนี้

Apple กล่าวว่าตอนนี้กำลังจะประมาณผลประกอบการสำหรับไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2013 และจะนำมาเปิดเผยในวันที่ 23 เมษายน

Read more