Apple จะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ของปี 2013 ในวันที่ 23 เมษายนนี้

Apple กล่าวว่าตอนนี้กำลังจะประมาณผลประกอบการสำหรับไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2013 และจะนำมาเปิดเผยในวันที่ 23 เมษายน

โดย CEO Tim Cook และ CFO Peter Oppenheimer จะประมาณการผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 3 การประชุมครั้งนี้จะทำผ่านระบบ conference call และจะมีการอัพเดทผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Investor Relations ของบริษัท

ย้อนไปดูผลประกอบการของ Apple ในไตรมาสแรกของปี 2013 iPhone มียอดขาย 54.5 พันล้านเหริยญ โดยคิดเป็นกำไร 13.81 เหริยญต่อหุ้น ซึ่งตำกว่าการคาดการของ Wall Street ที่คาดการไว้ 54.7 พันล้านเหริยญ โดยเป็นการจำหน่าย iPhone จำนวน 47.8 ล้านเครื่อง ซึ่งเติบโตจากปีที่แล้ว 23% และเป็นการจำหน่าย iPads 22.9 ล้านเครื่อง ซึ่งเติบโตจากปีที่แล้ว 33%

ที่มาของข้อมูล
News.cnet.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *