Browsing: BionicWheelBot

Robotics & AI
0

หุ่นยนต์แมงมุม BionicWheelBot เทคโนโลยีการเคลื่อนที่แบบใหม่ของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์แมงมุม BionicWheelBot ผลงานต้นแบบหุ่นยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัท Fasto ประเทศเยอรมันนี หุ่นยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบให้มีการเคลื่อนไหวคล้ายกับลักษณะของแมงมุมเฟลก-ฟลาส (Cebrennus Rechenbergi) แมงมุมชนิดหนึ่งที่อาศัยในทะเลทรายซาฮาร่า