ภาพจำลองการลดจอดของยาน ‘Philae ‘ ลงจอดบนดาวหาง ’67P/Churyumov–Gerasimenko’

ยานสำรวจ ‘Philae ‘ได้ลงจอดบนดาวหางชื่อ ’67P’ ได้สำเสร็จเป็นครั้งแรกของโลก ยานสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

Read more

Rosetta โครงการสำรวจดาวหาง 67P/Churyumov-Gerasimenko โดยองค์การอวกาศยุโรป

Rosetta คือ โครงการสำรวจดาวหางชื่อ 67P/Churyumov-Gerasimenko โดยองค์การอวกาศยุโรประยะเวลาตลอดโครงการ 12 ปี มีภาระกิจสำคัญ

Read more