ภาพจำลองการลดจอดของยาน ‘Philae ‘ ลงจอดบนดาวหาง ’67P/Churyumov–Gerasimenko’

ยานสำรวจ ‘Philae ‘ได้ลงจอดบนดาวหางชื่อ ’67P’ ได้สำเสร็จเป็นครั้งแรกของโลก ยานสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Rosetta เป้าหมายของการสำรวจ คือ ส่งยานลงจอดบนพื้นผิวของดาวหาง 46P/Wirtanen และการเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยอีก 2 ดวง ชื่อ Otawara และ Siwa ต่อมาได้มีการเปลี่ยนเป้าหมายการลงจอดของยานเป็นดาวหางชื่อ 67P/Churyumov-Gerasimenko รวมถึงการโครจรเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อย Steins และ Lutertia

ที่มาของข้อมูล
European Space Agency, ESA

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *