Browsing: อีลอน มัสก์

AI
0

อีลอน มัสก์เตือนภัยคุกคามของเทคโนโลยี AI และเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฏหมายควบคุม

เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาในงานประชุมของผู้ว่าการรัฐสหรัฐอเมริกา อีลอน มัสก์นักธุรกิจผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX ได้กล่าวถึงภัยคุกคามจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อีกครั้ง โดยมันอาจมีความน่ากลัวมากกว่าอาวุธนิวเคลียร์และสามารถทำลายอารยธรรมมนุษยชาติ